K+F


Sajtóközlemény„A méhek egészségvédelme újszerű alimentációs eljárás alkalmazásával, illetve erre alapozva humánklinikai vizsgálatokkal igazoltan pozitív élettani hatású, új kézkészítmények prototípusainak kifejlesztése”

A Lourdes Honey Kft., a Sághegy Kft-vel konzorciumi együttműködésben pályázatot nyújtott be a GINOP-2.1.1-15 „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című pályázati konstrukcióra. A Konzorcium GINOP-2.1.1-15-2016-00461 azonosító számú projekt megvalósításra összesen 334 299 808 Ft támogatásban részesült.
A projekt várható eredményeinek bemutatása:
A projekt funkcionális élelmiszerként pozícionálható, tudományosan igazoltan pozitív élettani hatású új termék prototípusok kidolgozására irányul, melyek dinamikus bővülő piaci szegmenst céloznak meg. A szektor jövedelmezőségének javítását magas hozzáadott értékű méz-alapú, kedvező élettani hatású komponensekben gazdagított termékek kifejlesztésével látjuk megvalósíthatónak. A nagy hozzáadott értéket bioaktív komponensek egyedi kombinációinak alkalmazásával, illetve újszerű technológiák alkalmazásával érjük el.