LourdesExportProgram

„A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát módszerek bevezetése a munkáltatóknál”

A kedvezményezett neve: Lourdes Honey Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A projekt címe: Rugalmas foglalkoztatás fejlesztése a Lourdes Honey Kft-nél A szerződött támogatás összege: 6,46 millió Forint A támogatás mértéke (%): 100 A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében különböző atipikus foglalkoztatási formák bevezetésével kívánjuk elősegíteni a munkavállalók számára a munka és magánélet közti egyensúly javítását, amely közvetlenül növelheti a munkavállalói elégedettséget.

A rugalmas foglalkoztatás bevezetéséhez tanácsadási, valamint képzési szolgáltatás is igénybevételre kerül.

A tanácsadás az alábbi területekre terjed ki:
  • Kapcsolódó jogi, pénzügyi, munkaügyi tanácsadás,
  • Szervezetfejlesztési szabályzatok kialakítása,
  • Humán erőforrás-fejlesztési szabályzatok kialakítása,
  • IT fejlesztésekhez kapcsolódó tanácsadás.

A megvalósuló képzések (team coaching, időgazdálkodás, kommunikációs képzés, teljesítményértékelés, vezetőfejlesztés) a munkavállalók számára segítséget nyújtanak a rugalmas foglalkoztatási formára való átállásra, és annak hatékony alkalmazására, míg a vezetők részére az atipikus formák alkalmazása során megszerzett tudás és tapasztalat mélyítése és a legújabb tendenciák megismertetése a cél.

A projekt keretein belül lehetőség van eszközbeszerzésre, amelynek keretében a munkakör átalakításba bevont 4 munkavállaló részére rugalmas munkavégzést támogató eszközök kerülnek megvásárlásra. Az előzőek mellett munkahelyi mentor támogatja a rugalmas foglalkoztatásban résztvevő munkavállalókat a projekt során.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 03. 14.

A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00330

Kedvezményezett neve: Lourdes Honey Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Pályázati felhívás neve: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Pályázati felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15

Projekt címe: Lourdes Honey Kft. termékeinek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése

Projekt azonosító száma: 1763568275

Szerződött támogatás összege: 173.345.653 Ft

A támogatás mértéke: 50%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A Lourdes Honey Kft. üzleti célja és a piaci igények megkívánják a technológiai fejlesztéseket, az élelmiszer-feldolgozás hatékonyságának növelését, melynek eredményeként a társaság hosszú távon biztosítani tudja a versenyképességét nem csak hazai, de nemzetközi szinten is.

A fejlesztés alapja egy korszerű, az előírásoknak, szabványoknak és színvonalnak is mindenben megfelelő üzemi épület kialakítása, melynek részét képezi egy napelemes rendszer kialakítása is.

A projekt megvalósításának várható pozitív hatásai az alábbiak:

1) Több megrendelés fogadása, nagyobb kapacitás, nagyobb vevői megelégedettség alakul ki: Az eddigi években több volt a megrendelés, mint amennyit elő lehetett a meglévő üzemben állítani, így a tervezett új üzemcsarnokkal nagyobb lesz a cég kapacitása és több megrendelést lehet fogadni, mellyel tovább növelhető a vevői megelégedettség.

2) Folyamatosan bővülő üzleti partnerek: A külföldi kiállítások által egyre nagyobb üzleti hálózatra tett szert a cég világszerte. A nagyobb kapacitás és az új, innovatív termékek által tovább növelhető a cég ismertsége, mely további üzleti partnereket fog generálni. Mindezek hozzájárulnak a cég versenyképességének növeléséhez.

3) Az új üzemben is bevezetésre kerülnek a szükséges minőségbiztosítási rendszerek, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy tartani tudja a cég az eddigi minőségi színvonalat.

4) Új tanúsítványok beszerzése tervezett, melyekkel tovább növelhető a fogyasztói bizalom, nő a vásárlói elégedettség, erősíthető a cégimázs, és új piaci és vásárlói szegmensek elérése válik lehetővé.

5) Fejlesztés megvalósításával a cég közép- és hosszútávú eredményessége, jövedelmezősége rendkívüli mértékben nő, szavatolva ezzel az újabb fejlesztések, beruházások finanszírozhatóságát.

6) Nő a Kft alkalmazottainak száma, ezzel is biztosítva a vidéki területek foglalkoztatásának bővítését.

7) Költséghatékony gyártás a napelem telepítésével.